НОВОСТИ

Проэкт изменений в МКБ-11

ВОЗ опубликовала предложения изменений в МКБ-11, согласно которым «Gender identity disorder» или «Транссексуализм» (F64.0) перестает относиться к психиатрии, меняет название на «Gender incongruence» («Гендерная неконгруентность») и переносится в раздел «Сonditions related to sexual health», («Состояния, связанные с сексуальным здоровьем»).

Читать подробнее…

10 сентября - всемирный день предотвращения самоубийств

GEY-pride in Prague

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Читать подробнее…

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2012 № 110

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 661/20974

Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування


{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
№ 527 від 28.07.2014}

Відповідно до пунктів 4, 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку в закладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:
  1. Форму первинної облікової документації № 001/о “Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  2. Форму первинної облікової документації № 003/о “Медична карта стаціонарного хворого № ____” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  3. Форму первинної облікової документації № 003-3/о “Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  4. Форму первинної облікової документації № 005/о “Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  5. Форму первинної облікової документації № 008/о “Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  6. Форму первинної облікової документації № 009/о “Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  7. Форму первинної облікової документації № 013/о “Протокол патолого-анатомічного дослідження” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  8. Форму первинної облікової документації № 066/о “Карта хворого, який вибув із стаціонару, № ___” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  9. Форму первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого № ___” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  10. Форму первинної облікової документації № 025-2/о “Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  11. Форму первинної облікової документації № 030/о “Контрольна карта диспансерного нагляду” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  12. Форму первинної облікової документації № 037/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  13. Форму первинної облікової документації № 037-1/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  14. Форму первинної облікової документації № 037-2/о “Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта ” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
   {Підпункт 1.15 пункту 1 (Форму первинної облікової документації № 039-2/о та Інструкцію щодо її заповнення) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014}
  15. Форму первинної облікової документації № 039-3/о “Щоденник обліку роботи лікаря- стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  16. Форму первинної облікової документації № 039-4/о “Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  17. Форму первинної облікової документації № 043/о “Медична карта стоматологічного хворого № ___” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  18. Форму первинної облікової документації № 069/о “Журнал запису амбулаторних операцій” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  19. Форму первинної облікової документації № 070/о “Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  20. Форму первинної облікової документації № 086/о “Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  21. Форму первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  22. Форму первинної облікової документації № 028/о “Консультаційний висновок спеціаліста” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  23. Форму первинної облікової документації № 035/о “Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  24. Форму первинної облікової документації № 036/о “Журнал реєстрації листків непрацездатності” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  25. Форму первинної облікової документації № 039-5/о “Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  26. Форму первинної облікової документації № 039-6/о “Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  27. Форму первинної облікової документації № 039-8/о “Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  28. Форму первинної облікової документації № 044/о “Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  29. Форму первинної облікової документації № 046/о “Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  30. Форму первинної облікової документації № 046-1/о “Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  31. Форму первинної облікової документації № 048/о “Журнал реєстрації ультразвукових досліджень” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  32. Форму первинної облікової документації № 050/о “Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  33. Форму первинної облікової документації № 074/о “Журнал реєстрації амбулаторних хворих” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  34. Форму первинної облікової документації № 088/о “Направлення на МСЕК” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  35. Форму первинної облікової документації № 095/о “Довідка №___ про тимчасову непрацездатність cтудента навчального закладу І-IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  36. Форму первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
  37. Інформовану добровільну згоду пацієнта на обробку персональних даних.

 2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 3. нести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:
  1. Абзаци другий, третій, шостий, восьмий, дванадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий, двадцятий, тридцять шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів” виключити.
  2. Абзац третій пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 серпня 1999 року № 197 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров’я” виключити.
  3. Абзаци третій, четвертий, п’ятий, сьомий, тринадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий, двадцять дев’ятий, сорок шостий, сорок сьомий, шістдесят шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)” виключити.
  4. Абзаци другий, третій, п’ятий, шостий, восьмий, дев’ятий, одинадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять четвертий, двадцять восьмий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 “Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)” виключити.

 4. Увести в дію форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 01.07.2012, впровадити їх застосування в лікувально-профілактичних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

 5. Начальнику Державного закладу “Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України” Голубчикову М.В. забезпечити зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу. Забезпечувати виконання замовлення медичних бланків суворого обліку в централізованому порядку в обсягах згідно із заявками територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики.

 6. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзею М.К. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

 8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

 9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр................О.В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України

О.Г. Осауленко


Информация взята отсуюда …

HRW
USAID
UNDP
European_Endowment_for_Demo
american bar association
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
unaids
COC Nederland
WPATH, The World Professional Association for Transgender Health
Unecko
Research_Councill_Norway
Сайт для транссексуалов, трансвеститов, shemale, андрогинов, бигендеров
Платформа розвитку громадянського суспільства Маркетплейс Эднання
Ресурсний центр для громадянського суспільства. Новини, оголошення, програми навчання та фінансування