НОВОСТИ

Проэкт изменений в МКБ-11

ВОЗ опубликовала предложения изменений в МКБ-11, согласно которым «Gender identity disorder» или «Транссексуализм» (F64.0) перестает относиться к психиатрии, меняет название на «Gender incongruence» («Гендерная неконгруентность») и переносится в раздел «Сonditions related to sexual health», («Состояния, связанные с сексуальным здоровьем»).

Читать подробнее…

10 сентября - всемирный день предотвращения самоубийств

GEY-pride in Prague

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Читать подробнее…

Информация взята с официального сайта Министерства Здравоохранения Украины…


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.02.2011 № 60

Медико-біологічні і соціально-психологічні показання
для зміни (корекції) статевої належності

Медико-біологічними і соціально-психологічними показаннями для зміни (корекції) статевої належності є неможливість соціальної та психологічної адаптації пацієнта у суспільстві за умови збереження статі, зафіксованої при народженні, і сприятливий прогноз для адаптації при зміні (корекції) статевої належності.

значені показання можуть бути встановлені за умови:

 • наявності порушень формування статевої самосвідомості у віці до 3-4 років;
 • наявності стійко сформованої трансформації статевої самосвідомості, підтвердженої при клінічному психіатричному обстеженні діагнозом “Транссексуалізм”;
 • відсутності психічної патології, що може проявлятись бажанням змінити стать (за результатами обстеження як мінімум протягом місяця у стаціонарних умовах психіатричного закладу);
 • відсутності гомосексуалізму, трансвестизму або сексуальних розладів як провідного мотиву для зміни (корекції) статевої належності;
 • наявності перспективи достатнього рівня соціальної адаптації в нових умовах життя в майбутньому (за висновком психолога у довільній формі);
 • наявності соціальної зрілості для прийняття рішення щодо зміни (корекції) статевої належності, а також здатності адекватного проходження подальшої соціальної адаптації;
 • відсутності делінквентної поведінки;
 • достатньої наявності і ступеня вираженості ендокринних, морфологічних, нейрофізіологічних, психологічних і фізичних ознак бажаної статі;
 • динамічного спостереження у лікаря-сексопатолога за місцем проживання не менше одного року.

3. Медико-біологічними та соціально-психологічними протипоказаннями для зміни (корекції) статевої належності є:

 • ідність хоча б одній з умов, зазначених у пункті 1;
 • вік до 18 років;
 • наявність дітей віком до 18 років;
 • перебування пацієнта у шлюбі на час розгляду Комісією його заяви;
 • наявність ендогенного захворювання з фасадом транссексуалізму;
 • гомосексуалізм, трансвестизм на фоні трансформації статевої ролі;
 • сексуальні розлади як провідний мотив для зміни (корекції) статевої належності;
 • наявність будь-яких сексуально-перверзних тенденцій;
 • грубі порушення соціальної адаптації (відсутність роботи, постійного місця проживання, алкоголізм, наркоманія, антисоціальна поведінка тощо);
 • психологічні особливості, які ускладнюють (або унеможливлюють) соціально-психологічну адаптацію у бажаній громадянській статі;
 • ступені дезадаптації, які потребують для корекції поведінки застосування психотропних препаратів;
 • морфологічні особливості, які ускладнюють (або унеможливлюють) адаптацію у бажаній статі (гермафродитизм, порушення розвитку статевих органів тощо);
 • неможливість проведення ендокринної або хірургічної зміни (корекції) статевої належності у зв'язку з наявністю важких соматичних захворювань;
 • виражене зниження інтелекту для адекватної оцінки можливих ускладнень;
 • незгода особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, із обсягом діагностично-лікувальних заходів щодо зміни (корекції) статевої належності, що рекомендовані Комісією.

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.К. Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.02.2011 № 60

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань зміни (корекції) статевої належності


І. Загальні положення

1.1. Комісія з питань зміни (корекції) статевої належності створюється з метою удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності.

1.2. Склад Комісії затверджується наказом МОЗ.

1.3. Комісія, базуючись на результатах обстежень, остаточно підтверджує наявність або відсутність у пацієнта транссексуалізму і вирішує питання про доцільність проведення коригувальних (хірургічних або гормональних) втручань для зміни (корекції) статевої належності та їх обсягу.

1.4. Особи, які висловили бажання провести зміну (корекцію) статевої належності поза межами України, отримують рішення Комісії особисто.

1.5. Особи, яким проведено зміну (корекцію) статевої належності, а через певний час вони отримали ті чи інші ускладнення або мають претензії, усі питання вирішують на засіданні Комісії або в судовому порядку.

1.6. Особа, яка змінює статеву належність, має бути докладно поінформована щодо можливих соціально-психологічних, медичних ускладнень - як наслідок хірургічної та/або ендокринної корекції, про неможливість після зміни (корекції) статевої належності мати власних дітей.
Ця особа має засвідчити поінформованість власним підписом у заяві на проведення зміни (корекції) статевої належності згідно з додатком 1.

1.7. Підставою для здійснення закладами охорони здоров’я хірургічних та/або ендокринних заходів для зміни (корекції) статевої належності є дозвіл Комісії на зміну (корекцію) статевої належності, який зазначається у висновку комісії з питань зміни (корекції) статевої належності щодо зміни (корекції) статевої належності згідно з додатком 2.

1.8. Повторний розгляд на засіданні Комісії справ осіб, яким було відмовлено у зміні (корекції) статевої належності, можливий не раніше ніж через один рік за умови постійного динамічного нагляду у лікаря-сексопатолога за місцем проживання протягом цього часу (не менше одного разу на квартал).

ІІ. Функції та організація роботи Комісії

2.1. Комісія:

 • 2.1.1. Підтверджує наявність або відсутність у пацієнта транссексуалізму.
 • 2.1.2. Приймає рішення про доцільність та обсяги коригувальних заходів для зміни (корекції) статевої належності.

2.2. Комісія приймає рішення у складі голови та її членів, а також особи, яка бере участь у роботі Комісії, за бажанням пацієнта. Рішення приймається більшістю голосів.

2.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу.

2.4. Комісія засідає за необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

2.5. Комісія виносить такі рішення:

 • 2.5.1. Дозволити зміну (корекцію) статевої належності.
 • 2.5.2. Перенести розгляд питання щодо зміни (корекції) статевої належності за необхідності одержання додаткових даних про фізичний, психічний та соціальний стан пацієнта або проведення додаткових медичних обстежень.
 • 2.5.3. Відмовити у зміні (корекції) статевої належності.

2.6. Про прийняте рішення Комісія повідомляє особу, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, одразу після її засідання. Особам видається висновок комісії з питань зміни (корекції) статевої належності щодо зміни (корекції) статевої належності.

2.7. Особа, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, приїздить на засідання Комісії після отримання виклику у визначений строк.

ІІІ. Перелік необхідних документів, які подаються особами,
що потребують зміни (корекції) статевої належності,
або лікарем-сексопатологом, що проводив обстеження, на розгляд Комісії

3.1. Заява особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності (додаток 1).

3.2. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о) із зазначенням результатів обстеження і даних щоденника спостережень.

3.3. Висновок лікаря-сексопатолога у довільній формі.

3.4. Висновок психолога у довільній формі.

3.5. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), яка видана психіатричною лікарнею, в умовах якої проводилось стаціонарне психіатричне обстеження.

3.6. Самозвіт пацієнта у довільній формі.

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги
М.К. Хобзей

Додаток 1
до Положення про комісію з питань
зміни (корекції) статевої належності

Комісія з питань зміни (корекції) статевої належності

З А Я В А
на проведення зміни (корекції) статевої належності


Голові комісії з питань зміни (корекції) статевої належності від громадянина(ки)
___________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)
паспорт: серія____,№________,виданий________________________________________________.


Прошу дати дозвіл на зміну (корекцію) статевої належності
з ____________________ статі на ________________________.

Про можливі ускладнення - соціально-психологічні та медичні - як наслідок хірургічної та/або ендокринної корекції, про неможливість після зміни (корекції) статевої належності мати власних дітей попереджений (а).(дата) (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Положення про комісію
з питань зміни (корекції) статевої належності

Комісія з питань зміни (корекції) статевої належності


ВИСНОВОК
Комісії з питань зміни (корекції) статевої належності
щодо зміни (корекції) статевої належності


_______________ м. Київ Протокол №_________
(дата засідання)

Комісія з питань зміни (корекції) статевої належності, вивчивши подані на розгляд документи громадянина(ки),
_______________________________________ _________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)
паспорт: серія___________,№__________________,виданий_____________________________________,
вирішила _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Голова комісії (підпис) (П.І.Б.)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
03.02.2011 № 60

ПОРЯДОК
обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) статевої належності

1. Особи, які потребують зміни (корекції) статевої належності, звертаються до лікаря-сексопатолога для проходження необхідного обстеження.

2. Перелік необхідних обстежень для осіб, які потребують зміни (корекції) статевої належності:

 • 2.1. Амбулаторне сексологічне обстеження з підтвердженням даних про наявність діагнозу “Трансексуалізм”.
 • 2.2. Стаціонарне психіатричне обстеження в умовах психіатричної лікарні протягом не менше 30 днів, але не більше 45 днів, з повним психологічним та патопсихологічним обстеженням для підтвердження або виключення діагнозу “Транссексуалізм”. Обстеження пацієнта в умовах денних психіатричних, психосоматичних та кризових стаціонарів або амбулаторно не допускається.
 • 2.3. Ендокринологічне та соматичне обстеження , необхідні для з'ясування протипоказань для ендокринної та/або хірургічної зміни (корекції) статі, що включають:
  • 2.3.1. Результати загальноклінічних аналізів крові, сечі (за останній місяць).
  • 2.3.2. Результати біохімії крові, печінкових проб, білкових фракцій, а також цукру крові з цукровим навантаженням (за останній місяць).
  • 2.3.3. Результат реакції Вассермана (за останній місяць).
  • 2.3.4. Результати досліджень статевих гормонів: естрогенів, тестостерону (або вільного тестостерону), пролактину, лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів (ЛГ і ФСГ) за останній місяць.
  • 2.3.5. Розшифровані електроенцефалограма, електрокардіограма.
  • 2.3.6. Результати медико-генетичних та цитогенетичних обстежень.
  • 2.3.7. Дані рентгенографії черепа у двох проекціях та флюорографії (рентгенографія грудної клітки).
 • 2.4. Динамічне спостереження лікарем-сексопатологом за особою, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, для визначення рівня її соціальної адаптації не менше одного року (один раз на три місяці проводиться оцінка стану соціальної адаптації з об'єктивним описом поведінки на роботі та за місцем проживання для виключення асоціальної та делінквентної поведінки).

3. Особи, що потребують зміни (корекції) статевої належності, повинні бути попереджені про можливі соціально-психологічні, медичні ускладнення - як наслідок хірургічної та/або ендокринної корекції, про неможливість після зміни (корекції) статевої належності мати власних дітей. З ними повинна проводитися інтенсивна психотерапевтична робота, спрямована на відмову пацієнта від зміни (корекції) статевої належності.

4. Якщо пацієнт з наявністю протипоказань наполягає на проведенні зміни (корекції) статевої належності, лікар-сексопатолог надає пацієнту свій висновок у довільній формі із зазначенням протипоказань.

5. Після проходження пацієнтом Комісії та вирішення питання про зміну (корекцію) його статевої належності лікар-сексопатолог зобов'язаний:

 • 5.1. Надавати постійну допомогу в соціально-психологічній адаптації після зміни (корекції) статевої належності.
 • 5.2. Проводити підготовчу ендокринологічну корекцію протягом не менше трьох місяців до хірургічного втручання з метою профілактики післякастраційного синдрому.

6. У разі якщо Комісія приймає рішення відмовити особі у зміні (корекції) статевої належності, лікар-сексопатолог повинен здійснювати психотерапевтичну корекцію масштабів переживання (за необхідності - медикаментозну корекцію) з метою запобігання суїцидальним випадкам.

7. У разі ускладнення ендокринологічної корекції або соціально-психологічної адаптації лікар-сексопатолог може звернутися до Комісії. Якщо існує обґрунтована необхідність, особа, що потребує зміни (корекції) статевої належності, може бути направлена на повторну консультацію.

8. Психолог за місцем проживання проводить повне психологічне обстеження особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, з обов'язковим відображенням таких пунктів:

 • 8.1. Рівень соціально-психологічної адаптації на сьогодні.
 • 8.2. Здатність особи до соціально-психологічної адаптації, у тому числі:
  • наявність рис характеру, які ускладнюють або роблять неможливою соціально-психологічну адаптацію після зміни статі;
  • диференціація особистісної та ситуативної тривожності;
  • тенденції до асоціальної поведінки та асоціальних вчинків.
 • 8.3. Ступінь ідентифікації особи з бажаною статтю відповідно до патопсихологічного обстеження.
 • 8.4. Наявність або відсутність порушень мислення та емоційно-вольової сфери.
 • 8.5. Наявність навичок поведінки бажаної статі.
 • 8.6. Ступінь реалістичності самооцінки зараз та у бажаній статі.
 • 8.7. Соціально-побутові умови даної особи.
 • 8.8. Результати обстеження, оформлені як висновок психолога у довільній формі, направляють Комісії.

9. Після прийняття рішення Комісії про зміну статевої належності психологом здійснюється допомога в соціально-психологічній адаптації особи в бажаній статі з урахуванням особливостей особи та соціальної сфери.

10. Перед кожним наступним етапом корекції психолог здійснює повторне психологічне обстеження з урахуванням рівня адаптації та прогнозування подальшої адаптації.

11. Хірургічна корекція може бути проведена за направленням Комісії в обсязі, який бажає пацієнт, за умови, що її можна здійснити із врахуванням фізичного стану пацієнта, але не раніше ніж через три місяці після підготовчої ендокринологічної корекції.

12. У періодах між етапами корекції пацієнт перебуває під постійним наглядом лікаря-сексопатолога та лікаря-ендокринолога.

13. Після проведення хірургічної корекції Комісія видає пацієнту медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності згідно з додатком, яке є підставою для внесення змін в актовий запис про народження цієї особи і видачі нового свідоцтва про народження з подальшою зміною відповідних документів про особу.

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги
М.К. Хобзей

Додаток до Порядку
обстеження осіб, які потребують зміни
(корекції) статевої належності

Комісія з питань зміни (корекції) статевої належності


МЕДИЧНЕ СВІДОЦТВО
про зміну (корекцію) статевої належності


______________________...................................м. Київ
(дата)

Згідно з рішенням комісії з питань зміни (корекції) статевої належності
(протокол №________ від “____”_______________ 20____року)
громадянину(ці) ___________ _________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)
паспорт: серія_______,№____________,виданий_____________________________________________________,
в___________________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров’я)
була проведена зміна статевої належності з _________________________ на_____________________ стать.

Відповідно до статті 51 Основ законодавства України про охорону здоров’я зміна статевої належності є підставою для внесення змін в актовий запис про народження і видачі нового свідоцтва про на¬родження з подальшою зміною відповідних документів про особу.

Голова комісії
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.