НОВОСТИ

Проэкт изменений в МКБ-11

ВОЗ опубликовала предложения изменений в МКБ-11, согласно которым «Gender identity disorder» или «Транссексуализм» (F64.0) перестает относиться к психиатрии, меняет название на «Gender incongruence» («Гендерная неконгруентность») и переносится в раздел «Сonditions related to sexual health», («Состояния, связанные с сексуальным здоровьем»).

Читать подробнее…

10 сентября - всемирный день предотвращения самоубийств

GEY-pride in Prague

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Читать подробнее…

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012 № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 682/20995


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” (далі - форма № 027/о).

 2. Форма № 027/о заповнюється лікарями закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, при направленні хворого на консультацію в інші заклади охорони здоров’я, на стаціонарне лікування та лікарями стаціонарів при виписці або у випадку смерті хворого.

 3. У пунктах 1-3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, дата народження, місце проживання згідно з паспортними даними.

 4. У пункті 4 зазначаються місце роботи та займана посада особи.

 5. У пункті 5 вказуються:
  - в амбулаторно-поліклінічному закладі - дата (число, місяць, рік) початку захворювання та направлення у стаціонар (на консультацію);
  - у стаціонарі - дата надходження та виписки (смерті) зі стаціонару.
 6. У пункті 6 вказуються повний клінічний діагноз основного захворювання, супутні захворювання та ускладнення, які виникли під час стаціонарного (амбулаторного) лікування.

 7. У пункті 7 вказуються короткий анамнез, стан при направленні, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування.

 8. У пункті 8 вказуються необхідні лікувальні і трудові рекомендації. Для працюючих осіб необхідно вказати терміни тимчасової непрацездатності.

 9. У кінці форми проставляються дата заповнення та підпис лікаря, який заповнив виписку на хворого.

 10. Форма № 027/о призначена для взаємообміну інформацією амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів охорони здоров’я щодо діагнозу, перебігу захворювання, стану хворого при направленні (виписці), проведенні досліджень, консультацій в інших закладах охорони здоров’я, лікування, диспансерного спостереження та інших рекомендацій хворому.

 11. Форма № 027/о видається на руки хворому або пересилається поштою протягом трьох днів чи передається безпосередньо у заклад охорони здоров’я, який направляв хворого.

 12. Термін зберігання форми № 027/о - відповідно до строків зберігання первинних облікових документів (з формою № 025/о - 5 років, з формою № 003/о - 25 років).

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги
М.К. Хобзей


Информация взята отсуюда …

HRW
USAID
UNDP
European_Endowment_for_Demo
american bar association
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
unaids
COC Nederland
WPATH, The World Professional Association for Transgender Health
Unecko
Research_Councill_Norway
Сайт для транссексуалов, трансвеститов, shemale, андрогинов, бигендеров
Платформа розвитку громадянського суспільства Маркетплейс Эднання
Ресурсний центр для громадянського суспільства. Новини, оголошення, програми навчання та фінансування